CO ŘÍKAJÍ 

klienti

Teď už mnohem víc vnímám to, jaké jsou mé talenty a jak je můžu uplatnit v osobním životě i v tom pracovním

Jsem člověk, kterého baví osobní rozvoj, a tak odhalení mých talentů prostřednictvím konzultací s Janou bylo dalším krokem k vlastnímu sebepoznání. Musím se však přiznat, že před konzultací jsem vlastně moc netušila, jak může takové ‚talentové‘ DNA vypadat. Mám dojem, že mi v mém sebepoznání chyběl velký kus skládačky – své talenty jsem neznala, neuměla jsem je pojmenovat, komunikovat navenek, využívat je ve svůj prospěch v osobním či pracovním životě.

Konzultace mi dodala především sebedůvěru ve vlastní schopnosti – dneska už vím, že kombinace mých talentů je jedinečná a originální a na tom už se dá ledacos stavět. Kromě samotného poznání mých talentů jsem se taky dozvěděla, jaké konkrétní akční kroky můžu podniknout, abych talenty posílila. Zároveň mě Jana během konzultací seznámila i s tím, na co je třeba u jednotlivých talentů dávat pozor.

Například jeden z mých TOP talentů je Learner (učící), takže se velmi ráda učím novým věcem. Přirozeně tak očekávám nadšení do učení i od druhých. Jenže ne vždy jsem obklopena lidmi se stejně silným učícím talentem, a tak je třeba na to myslet. Díky konzultacím jsem si uvědomila, že jsem v předešlé práci měla možná někdy až zbytečně vysoké očekávání – že všichni kolegové nadšeně vítají školení, zavádění nových nástrojů, vzdělávací kurzy. Takto bych mohla pokračovat – je toho opravdu hodně, co jsem konzultací získala a na co jsme s Janou společně přišly.

Mám dojem, že pro mě byla konzultace celkem zásadní. Když se ohlédnu zhruba sedm měsíců zpátky, tak jsem byla nejistá, tak trochu ztracená v tom smyslu, že jsem přesně nevěděla, kudy se dál v životě vydat. Snažila jsem se napasovat do kariérních rolí, které mě nenaplňovaly. Neviděla jsem příliš jasný směr. Dneska už ho ale znám.  A troufám si říct, že velkou roli sehrála konzultace s Janou. Vše přišlo asi ve správnou dobu. Teď už mnohem víc vnímám to, jaké jsou mé talenty a jak je můžu uplatnit v osobním životě i v tom pracovním.

Například se mi rozkrylo to, že mě daleko víc lákají komunity a práce s lidmi než práce s nástroji (dříve jsem pracovala jako softwarový specialista). Tohle mi dává smysl i skrz to, že mezi mé TOP talenty patří empatie a rozvíjející talent. Navíc tím, že mám silný učící talent, tak potřebuji objevovat, neustále se učit, pracovat na sobě. Velký smysl mi tak nyní dávají moje aktivity pro dvě neziskové vzdělávací organizace. 

V čem může být konzultace s Janou přínosná? Pokud chceš lépe rozumět sobě, posunout se v životě dál, jdi do toho.  Já osobně budu mít už asi navždycky konzultaci s Janou zařazenou mezi důležité milníky v mém životě. Ohromný balíček aha momentů, uvědomění, sebepoznání, tolerance.  A hlavně – nejde pouze o to, co jsem získala během konzultace, ale to, co následovalo po ní (díky ní).

Co se týče Jany, tak role konzultantky ji neuvěřitelně sedí – viděla jsem, s jakým zápalem mě provází mými talenty, její upřímný zájem o mě a mé silné stránky mě strašně bavil a motivoval k tomu, abych se opravdu nebála začít naplno využívat svůj potenciál. Navíc si mě získala i svou extrémně pečlivou přípravou na konzultaci. Proto Janu a její konzultační služby vřele doporučuji.

Marie Kubáčková, koordinátorka vzdělávání

Mým cílem je poznat sám sebe a podpořit své talenty na cestě za svojí vizí

Mým cílem je poznat sám sebe a podpořit své talenty na cestě za svojí vizí.

Před konzultaci jsem znal své hodnoty a měl definované cíle. Ale až uvědomění si silných stránek mi ukázalo možnost, jak je dosáhnout lépe v souladu s tim, kdo doopravdy jsem.

Nejvíce mě překvapilo zjištění, že i talent ma i svoji nezvládnutou formu a jak se s tím dá pracovat.

Sezení s Janou doporučuji všem, kteří se potřebují vrátit k základům a najít cestu, která je dovede tam, kam chtějí.

Robert Mihok, konzultant

Po konzultaci se cítím mnohem lépe a snažím se své silné stránky více zapojovat a využít v pracovním procesu

Před konzultací s Janou jsem měl již hotový Cliftonstrengths34, takže jsem věděl, jaké jsou mé talenty, ale nevěděl, jak s nimi dále pracovat. Hlavním cílem konzultace bylo pochopit, jak daný talent využít a dále pracovat na jeho rozvoji. 

Celá konzultace byla nabitá velkým množstvím informací. Během popisování talentů jsem si dokázal lépe představit, jak ke každému talentu přistupovat, jaké má vlastnosti a v jaké oblasti je využít. Jana mi vysvětlila, že každý talent má svou zvládnutou a nezvládnutou formu a jak se tyto formy projevují. Uvědomil jsem si, které talenty mám nezvládnuté.

Během konzultace jsem se cítil velmi příjemně. Jana na mě působila velmi klidným dojmem, a při jakékoliv nejasnosti ráda dovysvětlila nebo uvedla na praktickém příkladu.

Velké uvědomění přišlo ve chvíli, když jsem zjistil, že jeden z mých talentů beru jako samozřejmost.

Po konzultaci se stresuji z mnohem méně věcí. Zjistil jsem, že jeden z mých talentů mám nezvládnutý a kvůli tomu si hodně věcí vyčítám. Jana mi ukázala, jak s nezvládnutou formou pracovat. Díky tomu se teď cítím mnohem lépe, protože jsem schopen si uvědomit, že v daný moment to není tak úplně má chyba. Silné stránky se snažím více zapojovat a využít v pracovním procesu.

Tuto službu bych určitě doporučil každému, kdo chce více poznat sám sebe a pracovat na svém dalším rozvoji. Velkým přínosem pro každého může být zjištění nezvládnuté formy talentu, ale i možnosti, kde využít své talenty a jak na nich dále pracovat.

Ondřej Kubáček, konstruktér

Dokážu se přijmout taková, jaká jsem se všemi silnými i slabšími stránkami a respektovat je jako součást mé osoby

Cítila jsem, že potřebuji najít sama sebe. Proto jsem se rozhodla najít své talenty, aby mi napověděly, zda s nimi souzním a mohla jsem si je převést do konkrétních situací. Občas mě trápil pocit nenaplnění a zároveň myšlenky, že někam jdu, aniž bych věděla kam. Před konzultací jsem měla obavy, že se dozvím něco, co „nechci slyšet“. Zároveň jsem to ale brala jako výzvu a moc jsem se těšila. Chtěla jsem zjistit, na čem mohu více pracovat, a stejně tak to, jak poznám, že na tom pracuji správně.

V Janu mám velkou důvěru, a proto jsem byla přesvědčena o tom, že zjištění o sobě samotné a následné konzultace budou podány konstruktivně a jasně. Tak se i stalo. Podrobně jsme vše rozebraly a já jsem si mohla uvědomit, co dělám dobře, co špatně a jak bych měla postupovat dál.

Konzultace probíhala velmi příjemně a cítila jsem se naprosto uvolněná. Jana se celou dobu zajímala o můj názor a postoj k daným zjištěním.

Příjemné bylo i to, že jsem se mohla kdykoliv na cokoliv zeptat a probrat veškeré momenty, kde jsem si nebyla jistá. 

Jako největší AHA moment bylo pro mě zjištění, jak vypadá zvládnutý a nezvládnutý talent. Naštěstí mi Jana poskytla informace i o tom, jak pracovat s nezvládnutým talentem a posunout se díky tomu dopředu. Konzultace mi otevřela oči v mnoha směrech.

  • Nejen, jak přijímám sama sebe, ale i své okolí.
  • Zjistila jsem, proč mám nastavené vztahy tak, jak mám.
  • Také jsem si uvědomila, co mohu dělat jinak, co je mi přirozenější a zároveň se tak i cítit lépe.

Veškeré informace byly velmi hodnotné a pomohly mi otevřít oči a uvědomit si, proč jsou některé věci tak, jak jsou. Zároveň mě to donutilo se zamyslet nad svým jednáním, chováním a uvědomění si toho, jak bych měla pracovat sama na sobě. Celkově mi konzultace byla velkým uvědoměním.

Zajímavé zjištění bylo také poznání celé řady talentů a pochopení jiných lidí v souvislosti s tím, že jejich talenty jsou jiné, než ty mé. To se odráží v jejich chování. Konzultace tedy není pouze o zlepšení vztahu sama se sebou, ale i se svým okolím

konzultace talentů a silných stránek

Jana jako průvodkyně celou konzultací byla zcela výjimečná jejím přístupem, otevřeností, snahou pomoci a pochopením. Vždy dala dostatek prostoru pro vyjádření se, pro zhodnocení každého kroku a také byl i dostatek prostoru pro přemýšlení. To hodnotím velmi kladně, jelikož pod tlakem, v presu nebo ve stresu by tato konzultace neměla své kouzlo a ani by nesplnila účel.

Cítila jsem se tedy velmi příjemně, zažívala jsem pocit pochopení a důvěry. Cítila jsem, že mohu otevřeně mluvit o tom, jak vnímám své talenty, kdy se projevují a kdy byly naopak potlačeny. Od Jany jsem po celou dobu cítila podporu a pochopení. Pro mě je to velmi důležité, jelikož tato témata jsou velmi osobní a bez pocitu důvěry a soukromí bych je nedokázala konzultovat.

Čas strávený konzultací utekl rychle a odnesla jsem si z něj mnohé nové poznatky. Zároveň to nebyl čas, který by mě energicky vysál, ale naopak mi dodal energii a novou sílu.

Po konzultaci se cítím více sebejistě. Jsem si vědoma toho, co dokážu a v čem jsem slabší. Proto odpadly zbytečné výčitky v určitých okruzích mého života, jelikož vím, že ne ve všem mohu být stoprocentní. A tam, kde je to slabší, jsem si to přestala vyčítat. Zároveň to není výmluva, ale pouze pochopení, a především přijmutí sama sebe. Naopak si více všímám toho, v čem jsem dobrá a co mohu rozvíjet dál tak, aby mi to přinášelo užitek a radost ze života. Tento vnitřní pocit je mnohem lepší a přijde mi, že se můj život v určitém směru vyjasnil.

Dokážu se přijmout taková, jaká jsem se všemi silnými i slabšími stránkami a respektovat je jako součást mé osoby. Netrávím tolik času nad přemítáním o nich, ale jednoduše je akceptuji. Výsledky, které jsem zjistila a zároveň jejich následná konzultace mi odpověděly na spoustu otázek a Jana mi ukázala, jaká by mohla být následná cesta dál, stejně jako to, jak zjištěné výsledky aplikovat do svého každodenního života.

Konzultace je obrovským přínosem jako sebereflexe. Přirovnala bych to k tomu, když si člověk stoupne nahý před zrcadlo, a přes všechny nedostatky, které tam uvidí, se má rád. Ba naopak vidí možnosti, co lze a co nelze zlepšit.

Na této cestě je potom Jana nejlepším průvodcem a podporovatelem, který má vždy pochopení a upřímný zájem o své klienty. Celkový dojem byl tedy velmi kladný.

Někdy se může stát, že se člověk cítí emočně vyčerpaný a takovou schůzku raději odloží na jindy, nebo se jí ani neúčastní. Jana ji ale vede tak, že je klient neustále zapojený a místo energetického vyčerpání cítí energetický náboj. Za sebe mohu říct, že vidím okamžité změny, byť v malých věcech. Ty se ale prolínají do dalších a krásně na sebe navazují, přičemž si neustále uvědomuji, díky čemu to je. Postupně tak mohu vypilovávat své talenty a učit se s nimi pracovat a využívat je víc a víc jak soukromém, tak pracovním životě.

Janě moc děkuji za její přístup, nový vhled na situaci a poznání své osoby, k čemuž bych pouze vyplněním testu, tedy bez následné konzultace nedošla.

Konzultace talentů je cestou, jak otevřeně poznat sama sebe. Důležitým krokem je vnímat aspekt zvládnutého a nezvládnutého talentu, tedy vědět, kdy je talent využitý správně a kdy špatně. Konzultace s Janou je velmi důležitá, protože právě na nedostatky, které si člověk ani nemusí uvědomovat, dokáže upozornit a ihned i doporučit, jak na nich pracovat a dosáhnout změny k lepšímu.

Každý den se projevujeme svým chováním a přístupem, ať už v soukromém nebo pracovním životě. Proto vědět a pochopit, proč reaguji tak, jak reaguji je velmi důležité. Zároveň znát i vlastní roli jak v práci, tak doma. Konzultace je i takovým návodem na to, jak efektivně využít své talenty tak, aby byly co nejvíce k užitku a zároveň časová a energetická náročnost byla co nejnižší.

Konzultace s Janou je přínosem pro samotnou osobu ve vztahu sama k sobě, což se následně odráží i ve vztahu k rodině a kolegům. Není to tedy jen o jednom člověku, který se konzultace účastní, ale je to komplexní služba, která může posunout životy lidí dopředu hned v několika směrech a v několika oblastech. Z vlastní zkušenosti s touto konzultací a jejími výsledky tedy doporučuji všem, kdo má zájem se posunout dál a pochopit více do hloubky vlastní život a vnímání sebe sama. Doporučuji se toho nebát a zbavit se ostychu, strachu i obav.

Janu vřele doporučuji díky její schopnosti naslouchat a upřímnému zájmu o jednotlivce. Vzhledem k její důvěryhodnosti a povaze doporučuji službu i introvertům a lidem, kteří si chtějí zachovat své soukromí. Jana ve velmi důvěryhodnou osobou. Zároveň oboru velmi dobře rozumí, jelikož se neustále vzdělává a hledá nové cesty, jak být stále lepší a lepší a poskytuje tak kvalitnější služby. Jana nestojí na místě, ale zdokonaluje se, a to je na její práci velmi pěkně vidět.

Vše, co řekne nebo doporučí dává smysl a jsou to ověřené informace. Mluví jasně, konstruktivně a k věci, což velmi oceňuji. Konzultace a využití služeb od Jany doporučuji všem, bez ohledu na věk, pohlaví nebo pracovní pozici. Každý člověk může najít lepší verzi sebe sama. Jana je ten člověk, který by měl stát po boku těm, kteří se chtějí posunout ve svém životě o krok dál. Proto spojení Jany a její osobnosti, inteligence, schopností, znalostí i dovedností s poskytovanou službou najití svých talentů a jejich následnou konzultací je vhodným řešením pro širokou veřejnost. Jediným slovem mohu říct: doporučuji.

Jana Matoušková, lektorka komunikace

Reference jsou ověřené a pocházejí od mých sktečných klientů.