Soutěživost: Je tento talent u vás a vašich dětí dar nebo prokletí?

soutěživost dětí

Je soutěživost dar nebo prokletí?

Soutěživost – slovo, které často vyvolává smíšené pocity. Pro někoho symbol ambice a úspěchu, pro jiného zdroj stresu a nepohodlí. 

Na konzultacích talentů u dětí i dospělých často vnímám, že soutěživost často vzbuzuje rozporuplné pocity. A to ať už jde o rodiče, kteří zjišťují tento talent u svých dětí, nebo u dospělých, u nichž se soutěživost objevuje jako jeden z dominantních talentů.  

Často je vnímána jako překážka spolupráce a empatie. Rodiče také mívají často pocit, že jejich dítě je až moc soutěživé a neumí pracovat s prohrou. 

Soutěživost však může být, pokud je správně rozpoznána a rozvíjena, cenným darem pro osobní i profesní růst. A i o tom je tento článek…

Máte pocit, že u vašeho dítěte převažují negativní projevy soutěživosti?

Máte pocit, že vaše dítě reaguje agresivně na prohru nebo pohrdá méně schopnými soupeři? Je to signál, že potřebuje naučit se lépe zvládat své emoce a rozvíjet respekt k ostatním.

Podvádění ve snaze vyhrát a nadměrná sebekritika po neúspěchu ukazují na potřebu posilovat hodnoty jako jsou férovost a sebeakceptace.

Přehnaný tlak na dosahování výsledků a neschopnost rozpoznat vlastní limity mohou vést k emocionálnímu i fyzickému vyčerpání. Tyto projevy naznačují, že dítě potřebuje podporu v rozvíjení zdravého přístupu k soutěžení, kde úspěch není definován pouze vítězstvím, ale také osobním rozvojem a schopností učit se z chyb a proher.

Příběh z konzultací o soutěživosti a empatii

Soutěživost neznamená automaticky nedostatek empatie, jak ukázal případ mého 12letého klienta. Soutěživost byla jedním z jeho dominantních talentů, ale zároveň exceloval v budování vztahů a projevoval vysokou míru empatie. Dokázal tedy skvěle vyvažovat touhu vyhrát s citlivým přístupem k prohrám.

Jeho maminka byla překvapená, když zjistila, že soutěživost je mezi jeho hlavními talenty, protože její syn prohry zvládal s grácií. A to především díky tomu, jak svou soutěživost dokázal využít spolu s dalšími dominantními talenty. 

Mamince jsem na to odpověděla:

Soutěživost není definována jen tím, jak reagujeme, když prohrajeme. Ale je to ten náš hnací motor k tomu, abychom vyhráli a podali lepší výkon než ostatní.

Zkuste si soutěživost rozdělit na na dvě části: touhu vyhrát a zvládání výsledků.

Pro tohoto chlapce byla soutěživost motivací k dosažení nejlepších výsledků. A i díky jeho dalším dominantním talentům zvládal tu druhou část. Uměl se vypořádat s výhrou i prohrou.

Proč je soutěživost pro děti dobrá?

 • Soutěživost není jen o výhrách a prohrách, ale o touze dosahovat cílů a o motivaci být lepší. Je to schopnost nastavit si výzvy a překonávat překážky.
 • Pomáhá rozvíjet cílevědomost a vytrvalost, učí je, jak pracovat na dosažení svých cílů a jak vytrvale usilovat o úspěch.
 • Soutěžní prostředí zlepšuje různé dovednosti, včetně strategického myšlení a fyzických schopností.
 • Důležitým aspektem soutěživosti je také naučení se přijímat prohry, což je klíčové pro rozvoj odolnosti a adaptability.
 • Učí děti respektovat pravidla a férovou hru, což je důležité pro správné sociální chování.
 • Soutěžení rovněž rozvíjí sociální dovednosti a připravuje děti na životní výzvy, kde je důležité umět čelit konkurenci a dosahovat stanovených cílů.

Je vaše dítě soutěživé a zajímá vás, jak rozvíjet zdravý přístup k soutěžení?

Tady je jen pár tipů, ale na konzultaci talentů získáte mnohem více personalizovaných doporučení.

 1. Uznání soutěživosti jako talentu je prvním krokem. Je důležité uznat soutěživost jako talent, nikoli jako omezení. Rodiče by měli pomáhat dětem využívat tento talent ve svůj prospěch.
 2. Povzbuzujte je ke zlepšení: Nastavte si cíle a snažte se je překonat. Využijte soutěživost jako motivaci k neustálému zlepšování. Například, pokud se vaše dítě učí hrát na hudební nástroj, mohlo by si stanovit cíle, kolik taktů dokáže zahrát bez chyby.
 3. Naučte je prohrávat: Prohra není konec, ale lekce. Je důležité naučit se přijímat prohry. Prohra může být cennou lekcí a příležitostí k růstu.
 4. Pochvala za úsilí, ne jen za výsledky: Učte vaše dítě ocenit proces a úsilí, které vkládá do aktivit, nejenom konečné výsledky.
 5. Učte empatii a týmovou práci: Zapojte ho do činností, které podporují týmovou práci a ukazují, že úspěch může být sdílený.
 6. Rozpoznání a řízení emocí: Pomozte mu rozpoznat, jak se cítí při soutěžení, a naučit se zvládat jak vítězství, tak prohry.
 7. Vzorové chování: Jako rodič byste měl být příkladem, jak přistupovat k soutěžení zdravě a vyrovnaně.

 

Závěrem…

Soutěživost je tedy talent, který, pokud je správně rozvíjen a využíván, může vést k významnému osobnímu a profesnímu růstu. Je to o schopnosti vidět výzvy jako příležitosti k růstu a o přijetí výsledků – ať už jsou jakékoli – s grácií a odhodláním.

 

Máte pocit, že jste vy nebo vaše dítě soutěživé, ale nevíte, jak tento talent rozvíjet nebo lépe ovládat?

Nabízím vám možnost individuální konzultace a test talentů, které vám pomohou odhalit a rozvinout váš soutěžní duch. Přijměte soutěživost jako dar a použijte ji pro svůj prospěch a prospěch vašeho okolí. Ráda vám o tom řeknu více na 30minutové konzultaci ZDARMA. Rezervujte si své místo zde.

Soutěživost není prokletím, ale darem, který může vést k mimořádným věcem. Pojďme společně na cestu objevování a využívání vašeho skrytého potenciálu.

Jana Valušová
Mou vášní je seberozvoj, práce se silnými stránkami a osobní vizí. Mým posláním je pomoci vám objevit vaše talenty, přeměnit je v silné stránky, najít v životě nadšení, směr a smysl, abyste ho žili podle svých představ a užívali si ho na maximum. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů